Sprawdź naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu biuro@s4tech.pl

C/DWDM

C/DWDM

Kompaktowe i modularne systemy transportu optycznego oferujące elastyczność i kontrolę w zakresie budowy skalowalnych rozwiązań transmisyjnych w oparciu o technikę multipleksacji wielu sygnałów cyfrowych w jednym łączu światłowodowym z przydzieleniem każdemu sygnałowi innej długości fali. Oferowane rozwiązania zapewniają pełen zakres interfejsów i możliwości konfiguracyjnych w zakresie architektury (punkt-punkt, OADM liniowy i OADM "hub and spoke", ring), a także transmisji na duże odległości (do 250 km).

 

Uniezależnienie architektury od protokołu komunikacyjnego umożliwia budowę systemów do transportu i zwielokrotnienia ruchu SDH, warstwa 2/3 Ethernet i sieci pamięci masowych (SAN). Wykorzystanie technologii 3R (przekształcenie, regeneracja i retiming) zapewnia pełną replikację sygnałów optycznych z urządzeń klienta w węźle docelowym.


x